foto
«Vår store bekymring nå er finansieringen av alle reformtiltakene» skriver Marit Heistad, som er leder av Norges Politilederlag i Trøndelag. Foto: Ole Martin Wold

Politiet i Trøndelag sliter med en aldrende bilpark. Sjekk snittalderen på bilene våre