Å ha orden i egen sjappe forutsetter at man styrer den. Det bør vi la arbeidere gjøre.