Tradisjon er like viktig som fornyelse, men det er ikke alltid at de kvalitetene utvikles best i samme forestilling.