Trondheim kommune har de siste årene satset mye på å stimulere til bruk av batteridrevne biler, eller elbiler.