Ett år etter gisselaksjonen ved gassanlegget i Algerie er det fortsatt grunn til å spørre om sikkerheten ved norsk virksomhet i risikoområder er godt nok ivaretatt.