Regjeringen foreslå å la flere butikker holde åpent på søndag, men ble nedstemt. Det er synd, for dagens regler har klare mangler.