foto
«Leilighetsbygget vil bryte fullstendig med eksisterende bebyggelse i området» skriver innleggsforfatterne på vegne av naboer i Petter og Ellen Lies vei på Lade Foto: Privat

Denne type utbygging visker ut strøkets egenart og karakter for alltid