foto
Fylkeskommunen vil rive Ladejarlen videregåene skole. Det synes innleggsforfatteren er et dårlig forslag. De mener Ladejarlen i stedet kan bli en arena for offentlig investering og satsing på en produktiv, kreativ, inno vativ og inkluderende fremtid for byen som bidrar til å snu «hjerneflukten» til Oslo. Foto: Morten Antonsen

Ladejarlen kan bli et viktig møtested i den nye Østbyen