Gisseldramaet i Algerie tvinger oss til å spørre om prisen for forretningsvirksomhet i utlandet kan bli for høy.