foto
Eldre med psykiske lidelser må nå tas på langt større alvor! Vi trenger et krafttak for å kunne rette opp mange års forsømmelser skriver statsforvalteren. Foto: Shutterstock (illustrasjon)

Hva med de eldres psykiske helse?