foto
Fra rivningen av fengselet på Vollan våren 1972 (øverst til h.). Ungdommene som okkuperte bygningene, måtte gi tapt. (Arkivbilde sist brukt i spalten «Den gang da» i 2017). Steintrappa i Christian Frederiks gate og det skjeve huset på Grensen-platået. Kartet fra 1896 viser at bebyggelsen i Grensen er på plass. Bare en bekk renner der det nå er vei. Utenfor Vollan gård (Elgeseter) står den gamle grensesteinen. Foto: Stein Arne Sæther

Makalaust på Grensen