foto
Et slik anlegg for forskning og utdanning vil kunne gi oss fordeler vi trenger for å møte nettopp utfordringer og ambisjoner for grønn omstilling innen havnæringene, skriver de fem debattantene. Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Derfor trenger vi Ocean Space Centre