Menn som av en eller annen grunn ikke får barn, blir sett på som tapere, skriver innleggsforfatteren, som selv er barnløs. Arkivbildet viser fertilitetsbiolog ved Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim. Foto: Richard Sagen

Jeg er 40 år og uten barn. Da blir jeg sett på som en av samfunnets tapere