Trondheim 24. september 2019 Sturla Storrø, daglig leder ved FysMedKlinikken. FysMedKlinikken må trolig legge ned driften etter at St. Olavs hospital ikke lenger ønsker å kjøpe tjenester  fra klinikken. Foto: Morten Antonsen

Smertepasienter på anbud: Hvorfor endre noe som fungerer så bra?