foto
Tiden er absolutt inne for å fjerne eller redusere kraftig kostnadene ved å ha arbeidskraft. Det er jo allerede et paradoks at man skal betale for å ansette folk. Etter korona skal det skapes jobber, skriver Per Sandberg.

«Velferdsmodellen» kan raskt vise seg å bli det som velter norsk økonomi