foto
Trøndelag som en av landets viktigste forsvarsregioner spiller en viktig rolle når Forsvarets operative evne skal dimensjoneres for fremtiden, skriver Tore O. Sanvik. Bildet er fra øvelsen Trident Juncture i fjor. Foto: Frode Børfjord

Forsvarets neste langtidsplan – Trøndelag kan bidra!