foto
I mars inviterer vi beboerne i Ila og på Kalvskinnet for å komme med sine tilbakemeldinger om søppelhåndteringen, skriver Henning N. Martinsen, daglig leder Trondheim Renholdsverk. Foto: Terje Svaan

Svarer om forsøpling i Ila