foto
Historien til Samir peker på flere utfordringer Redd Barna kjenner fra mange av de enslige mindreårige fra Afghanistan. De ber den nye regjeringen om å ta lærdom fra denne og andre lignende saker. Foto: Mariann Dybdahl

Uretten som ble begått mot barna på flukt fra Afghanistan