foto
Hvor mange ganger skal vi ta av grunnbemanningen for å dekke opp nedskjæringer?, spør ti enhetsledere i Trondheim kommune.

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn