foto
I Nav-skandalen var den enkelte borger sjanseløs mot Staten. Byråkratisk kameraderi skjer når saksbehandlere eller domstolene blir mer opptatt av å gå forvaltningen til hånde enn å forvalte loven riktig, skriver advokaten og samfunnsdebattanten. Foto: RICHARD SAGEN

Advokat om Nav-skandalen: Kameraderi og lakeimentalitet i norsk forvaltning