foto

Spørsmål til biskopen i Nidaros: Bør ikke Olav avhelliges i god tid før jubileet i 2030?