foto
Foto: PRIVAT

Jeg er lærer. Bare litt provosert. Men jeg undres