foto
Selv om Lukas Stiftelsen i første omgang bare fikk penger til ett år, ville de neppe ha åpnet helsetilbudet hvis de visste at framtiden ble så usikker, skriver innleggsforfatterne. Foto: P

Stans nedleggelse av Betania Malvik sin avdeling med lindrende behandling