foto
Utenlandske arbeidere i landbruket må få lønn som er innenfor loven. Foto: Morten Antonsen

Uholdbar underbetaling av utlendinger i landbruket