Trondheim Idrettsungdomsskole har 90 elever, og fysisk aktivitet og idrett hver dag. Debattenten reagerer på skolen får mindre støtte. Foto: Privat

Sviket mot elevene videreføres