foto
Abbasi-familien er likevel bare en av flere saker. Jeg varsler fordi jeg er bekymret for at utlendingsmyndighetene er i et spor der afghanske familier med behov for beskyttelse, systematisk sviktes uten at noen griper inn, skriver debattanten. Foto: Morten Antonsen

Det gjøres feil som setter grunnleggende norske interesser og utenrikspolitiske hensyn på spill