Guttene skal være tøffe og jentene pene. Vi får de kjønnsrollene vi fortjener.