Det er liksom opplest og vedtatt at økt fedrekvote fremmer likestillingen, men dette vet man faktisk ikke.