Barnetogene bør gå i bydelene, mener barnebokforfatter Greta Aune Jotun i dette debattinnlegget.