foto
Det som het Senter for bygdeforskning, heter nå Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning. Foto: Ruralis

Fint skal det være