Trondheim bygger tusenvis av boliger langt fra sentrum. De burde vært bygd et helt annet sted.