Å legge opp til at unge folk skal studere på fulltid, samtidig som de har en deltidsjobb, er å be om store problemer.