Styrken som ligger i oljefondet er kanskje også vår største akilleshæl når vi går inn i fremtiden.