Det er et spørsmål om vilje til å utvikle regionene og knytte de største byene tettere sammen.