Når pampene i NHO og Fellesforbundet barker sammen, står reiselivet igjen som den store taperen