Fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) Iran-reise og ukritiske kontakt med Irans ambassade er uforenlig med embedet som statsråd.