Trondheim kommune satser nå stort på omdømmebygging for å bli en attraktiv arbeidsgiver. Nærmere 400 mellomledere skal sertifiseres, og søknadsfristen er 27. mars.

Torhild Flisnes Foto: Ivar Mølsknes, Adresseavisen

Vår nye kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, skal påse at ansettelsesprosessen går rett for seg: Enhetslederne skal sørge for at de med lederutdanning blir foretrukket.

Målet er å få en bedre organisasjon gjennom praksis- og brukernær ledelse: Mellomlederne i skolen får undervisningsplikt som de ikke kan overlate til andre og ansvar for fag, økonomi og personal. Kommunen profesjonaliserer ledelse og håper med det å skape bedre kommunikasjon med grasrota og tillit til organisasjonen.

LES OGSÅ: Tid for opprydding, ikke tåkelegging

LES OGSÅ: Høyre vil svekke norsk kultur

Ledelseskulturen i rådhuset har til tider skapt stor frustrasjon. Godt lederskap betinger vilje til å kjempe for det man mener er riktig, og det krever mot. Hovedproblemet har vært en misforstått lydighetskultur, og få ting gjør folk mer forbannet enn urettferdighet og forskjellsbehandling.

Det første som slår en er den enorme avstanden og mangel på kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det har utviklet seg en svært hierarkisk skole der ledelsen fremstilles ufeilbarlig og med egne spilleregler. Systemet garanterer ikke mot mobbing og trakassering.

LES OGSÅ: Noe har gått alvorlig feil her

Det oppleves vondt å være vitne til maktarrogansen der ansatte får rett etter rang: Enhetsleder, personalkontor og rådhusets fagstab fungerer ofte som en allianse mot arbeidstaker. De er nære kollegaer som representerer arbeidsgiver og således ikke «en av oss». Innrømmelser om fusk og fanteri vil i verste fall ende i erstatningssøksmål, noe systemet vil forhindre for enhver pris. Så man risikerer å ofre sannheten for krone og øre og stå igjen med en arbeidsgiver blottet for moral. Klagenemnda i rådhuset blir i beste fall et rådgivende organ helt uten myndighet. Ikke rart fagforeningene advarer enkeltpersoner mot å varsle; belastninga blir for stor, og du blir sjelden hørt.

Heller ikke anonyme miljøundersøkelser har vist seg å ha noen synlig funksjon slik som etterarbeidet er organisert. Anonymiteten blir kun brukt som en sovepute, noe som har resultert i at de engang så stolte arbeidstakerne blir tause i frykt for å irritere arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Selv fikk jeg hjem en 12-åring som var rystet av bildene han hadde sett

Det er derfor på høy tid at vi får en uavhengig klagenemnd som sørger for felles regler for alle i organisasjonen. Bare slik kan kommuneledelsen bedre sitt omdømme.