Det er en formidabel oppgave å bygge ut og å samle NTNU i én campus. Og en god start for alle interesserte vil være å løfte blikket.