Etter å ha arbeidet et langt liv som sykepleier, ser jeg at det strammes mer og mer til rundt dette yrket.