Det sitter en romersk tordengud på Stortinget. Han heter Jonas Gahr Støre.