Krangelen om statsbudsjettet endte med at Siv og Trine ble enige om mer biodrivstoff. Det er dårlig nytt for begges velgere.