Danmark har vindkraft, Tyskland har solkraft. Plusshus kan bli Norges neste store eksportartikkel.