Vi dro ut for å spørre folk på gaten i Trondheim om hva som er viktig for dem før høstens lokalvalg. Samtidig spurte vi dem om de kjente igjen to av byens ferske ordførerkandidater, se filmen om hvordan det gikk:

De aller fleste har noe de brenner for. Selv om ikke alle besto «vet du hvem dette er»-testen, er folk flest opptatt av politiske saker som er viktige for dem. Alt fra byutvikling til dyrevelferd og støtte til idrettslag.

Michael Enebakk Foto: Berit Berg

Michael Enebakk (31), assisterende butikksjef Bunnpris

For meg kommer saker som handler om miljø og dyrevelferd til å bli viktigst ved valget i år. Det er viktig å bruke stemmeretten sin. Jeg holder det alltid litt åpent hvem jeg skal stemme på. Det er ikke som med mine foreldre eller besteforeldre, de stemmer som regel på samme parti de alltid har stemt på.

Erik Hamre Foto: Berit Berg

Erik Hamre (55), sjåfør

Jeg mener politikere må holde det jordnært og realistisk. De som lover gull og grønne skoger kommer ikke til å få stemmen min. Transport og eiendomsskatten er mine valgkampsaker. Jeg leverer varer i Midtbyen med lastebil, på grunn av nye kjøremønster og et ønske fra kommunen om å kutte ned på biltrafikken i sentrum, er det mildt sagt tidkrevende og vanskelig å gjøre jobben sin. Jeg er ikke nødvendigvis motstander av at det skal være færre privatbiler i byen, men det er ikke tatt nok hensyn til oss yrkessjåfører.

Merete Søbstad Foto: Berit Berg

Merete Søbstad (60), kulturarbeider

Helse- og eldreomsorgen er veldig viktige saker for meg. Det er helt krise at man ikke har lagt gode, langsiktige planer for eldrebølgen man visste skulle komme. I stedet har man bygget ned tilbudet. Det er en grense for hvor mye behandling man kan få hjemme, og dagens sykehjemspasienter er svært pleietrengende. Eldreomsorgen må bygges ut og forbedres over hele linja. Vi trenger både flere avlastningsplasser og det må utdannes flere helsepersonell. Det har skjedd en unødvendig akademisering av helsefaget, det viktigste er fremdeles hode, hjerte og hender. Det trenger vi mye mer av.

Håvard Hollakleiv Foto: Berit Berg

Håvard Hollakleiv (21), energimontør

Jeg kommer fra Melhus, og skal stemme i lokalvalget der. Jeg er veldig glad i å gå på tur, min valgkampsak er at det bør tilrettelegges for flere grønt- og turområder i kommunen, og det må gis fortsatt støtte til de ulike idrettslagene og idrettene i Melhus. Ellers er saker som handler om helse og offentlige tjenester viktige for meg.

Berit Mæland Foto: Berit Berg

Berit Mæland (68), kulturarbeider

Bortsett fra at vi trenger å bygge opp og forbedre helse- og omsorgstjenestene er byutvikling min valgkampsak. Det må bygges flere boliger som folk har råd til og det må satses mer på kultur. Akkurat nå er vi på vei i feil retning. Jeg er blant annet veldig bekymra over utviklinga på Nyhavna, hvor kunstnere står i fare for å bli pushet ut av sine rimelige lokaler, til fordel for dyre, nye bygg. Vi trenger mer kultur i Trondheim, ikke mindre. Skal vi ha et levende kunst- og kulturmiljø må disse aktørene ha en plass å være.