Nei, Tone Anette, det er ikke et overforbruk i skolen i Trondheim, i alle fall ikke i betydningen at det sløses med penger. Skolene er underfinansierte og sånn har det vært ei stund. Skolelederne sier det. Lærerne sier det. Fagforeningene sier det. De eneste som ikke sier det er politikerne som har makta i Trondheim.

Rødt har over tid ropt høyt om tilstanden i trondheimsskolen. Derfor ble vi positivt overrasket når samtlige partier i valgkampen sa at de ville satse mer på skolen. Men dette var bare valgflesk. La meg gi deg to konkrete eksempler fra den siste tida:

  • Forrige uke ble de ferske resultatene fra Elevundersøkelsen debattert i formannskapet. Mobbetallene har økt dramatisk og vi pekte på at Trondheim bruker mindre penger på elevene enn gjennomsnittet, samtidig som vi har flest elever per lærer. Derfor tok vi til orde for å styrke laget rundt elevene med flere lærere, flere miljøarbeidere og flere helsesykepleiere, slik at det blir mulig å gi alle elever bedre sosial og faglig oppfølging. Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, MDG og Senterpartiet valgte å stemme mot dette forslaget, uten noen begrunnelse.

  • I budsjettet som ble vedtatt før jul foreslo Rødt og SV å styrke grunnbemanninga i skolen med over 119 millioner de neste fire åra. Verken Ap eller de blågrønne ville høre på det øret, og vi endte opp med harskt valgflesk og «business as usual».

Underfinansieringa av skolene handler utelukkende om politisk vilje. I Trondheim lever derfor de fleste politikerne godt med å kalle underfinansiering for et overforbruk, men samme hva man kaller det er det for lite midler til å levere varene i skolen.

De fleste sier at de ser utfordringene i skolen, de er bare ikke villig til å bruke mer penger for å fikse det. I stedet vil man heller bruke hundrevis av millioner på hoppbakke, flere heltidspolitikere, og avsetninger til fond. Spørsmålet er ikke om vi har råd til å satse mer på skolen, men om vi har råd til å la være.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!