foto
De aller fleste nordmenn lar seg vaksinere. Her vaksinerer sykepleier Ingrid Brandsæter Mina Holm Osmundsen på Sluppen i Trondheim. Mor Trine Holm er støttespiller. Foto: Richard Sagen

De uvaksinerte må tåle at det får konsekvenser