Vi ser at mange har for små avfallsbeholdere. Derfor har vi foreslått å senke gebyret for plastavfall vesentlig fra 2020, skriver Trondheim Renholdsverk i dette svarinnlegget. Foto: Christine Schefte

Trondheim Renholdsverk svarer på kronikk: Markedet for returplast fungerer ikke godt nok i dag