Bak Utvordfjellet mot Folda er det sett ut et område til dypvannskai. Nå er det ikke sikkert at det blir noe av. Foto: Terje Svaan

Vi skal vinne kampen om Innvordfjellet