foto
Taibeh Abbasi og broren Yassin Foto: Håvard Jensen

Lover og regler må gjelde