foto
Innleggsforfatteren lurer på hvorfor det er satt opp et høyt gjerde rundt Valentinlyst helse-og velferdsenter. Foto: Morten Antonsen

Fengsel for gamle mennesker?