foto
Debattanten er blant annet kritisk til NRKs Debatten og Adresseavisen. Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

Media og «fine» titler